tango ConTacto :: per berseus

ordlista för tango i Sverige

I denna ordlista har jag samlat många av de ord som används speciellt inom tangon. Korta ordförklaringar ges, men framför allt är listan tänkt att ge rekommendationer om stavning och böjning. Olika stavningar av ett och samma ord som jag tycker är likvärdiga står i själva listan, medan alternativa stavningar och felstavningar finns längst ner på sidan, länkade till den rekommenderade stavningen. /Per

Per Berséus' ordlista för tango

abrazo
subst. abrazon, pl. abrazos el. abrazoer, pl. best. abrazoerna - omfamning, kram
se även artikeln "omfamning"

adornos subst.pl., sing. adorno
utsmyckningar

alteration subst., pl. alterationer
riktningsändring
se även artikeln "termer & begrepp"

alternering subst.
riktningsändring,
se även "alteration" i artikeln "termer & begrepp"

amague subst. amaguen, pl. amague el. amagues
1 fejksteg, ångrat steg, halvt steg med återgång till utgångsläget 2 fejk; skrämmande och överraskande rörelse såsom ljudlig stampning i golvet; som förberedelse för en mer spektakulär figur,
se även artikeln "termer & begrepp"

apilado adj.oböjl.
dans i stil där partnerna lutar mot varandra i nära omfamning

bakåtåtta subst.
åtta där stegen är bakåtsteg

bandoneon subst. bandoneonen, pl. bandoneoner
slags dragspelsinstrument

barrida subst. barridan, pl. barridas
släpning över golvet med ens fot i kontakt med partnerns fot
se även artikeln "termer & begrepp"

boleo subst. boleon, pl. boleor el. boleos
en benrörelse
se även artikeln "termer & begrepp"

borttagning subst.
sacada, rörelse där en av dansarna tar sin partners plats och ofta ger partnerns ben energi nog att lyfta från golvet

calesita subst.
karusell, följaren står på ett ben och vrids runt av föraren

cambio de frente
riktningsändring
se även "alteration" i artikeln "termer & begrepp"

caminata subst. caminatan
gång, promenad

candombe subst. candomben, pl. candombe el.omskr. candombe-låtar
rytmisk dans och musikgenre med afrikanska trumrytmer
se även artikeln "tango, vals & milonga"

canyengue subst. canyenguen, pl. canyenge el.omskr. canyengue-låtar
tidig tangostil som försvunnit helt men sedan återskapats
se även artikeln "tango, vals & milonga"

center subst. centret, centrer
kroppens mittersta del som inom pedagogiken anses viktig för all balanserad förflyttning av kroppsvikten

corte subst. cortet el. corten, pl. corte el. cortes
stopp

colgada subst. colgadan, pl. colgadas el. colgador
position där dansarna lägger vikten bort från varandra, se även artikeln "termer & begrepp"

cortina subst. cortinan
en musikalisk ridå mellan tandorna på en milonga

cruzada subst. cruzadan
kors, oftast med följarens vänsterben framför det egna högerbenet; även om korsad gång

cunita subst. cunitan pl. cunitas el. cunitor, best.pl. cunitorna
vagga, gunga
se även artikeln "termer & begrepp"

dissociera vb.
isolera överkroppen från underkroppen, vilket tillåter vridning kring ryggraden
se även artikeln "termer & begrepp"

dissociering el. dissociation subst.
isolering av överkroppen från underkroppen, vilket tillåter vridning kring ryggraden
se även artikeln "termer & begrepp"

doble tiempo el. dobletiempo subst. dobletiempot, dobletiempor
steg i dubbelt tempo

dubblering subst.
steg i dubbelt tempo

elektrotango el. elektronisk tango subst.
elektronisk musik med inslag av typiska element från tangomusiken

enrosque el. enroske subst. enrosquen el. enrosken, pl. enrosques el. enrosquer el. enrosker
korkskruv, ett av ens ben snurras upp runt det andra i en pivotering
se även artikeln "termer & begrepp"

entrada subst. entradan, entrador
steg med foten in under partnerns ben vanligen i giro; som sacada fast med mindre effekt

femman subst.best.
positionen efter det femte steget i salidan, där följaren har korsat vänster ben framför höger

firuletes subst.pl.
dekorativa fotrörelser

framåtåtta subst.
åtta där stegen är framåtsteg

följare subst.
den som följer sin partners förslag på stegriktningar

förare subst.
den i dansparet som föreslår stegriktningar i dansen

gancho subst. ganchon, pl. ganchor el. ganchos
benkrok med det egna benet runt partnerns ben
se även artikeln "termer & begrepp"

giro subst. giron, pl. giros
snurr runt partnern med steg som upprepas i en viss ordning: framåt - sidan - bakåt - sidan
se även artikeln "termer & begrepp"

grundsteg subst.
upprepat stegmönster i pardans som utförs utan förning som ej finns i argentinsk tango

gotan el. gotán subst.oböjl.
tango i den rioplatenska språkvarianten lunfardo; omformat från ordet tango genom vesre, omkastning av stavelserna

hake subst.
liten och utsmyckande rörelse med foten runt det egna benet
se även artikeln "termer & begrepp"

intention subst.
förarens inledande stegrörelse där avsikten om ett kommande steg uppenbaras

kors subst. korset
position där ett ben korsas framför det andra

korsa vb.
avsluta ett steg genom att korsa det ena benet framför det andra

korsad gång subst.
gång där höger ben sätts i samtidigt som partnerns högerben och vänster ben samtidigt som partnerns vänsterben, vilket är tvärtemot det mest naturliga sättet att gå tillsammans
se även artikeln "termer & begrepp"

korsad vals subst.
tangovals, tango till valsmusik
se även artikeln "tango, vals & milonga"

korsat steg subst.
steg där ens ben är korsade, inte sett ur ens egen men ur partnerns synvinkel

kontramolinete el. kontra-molinete subst. kontramolineten, kontramolineter
molinete medurs
se även "molinete" i artikeln "termer & begrepp"

kontrarörelse subst.
motrörelse, såsom vridning av överkroppen åt motsatt håll jämfört med passgång
se även artikeln "termer & begrepp"

kram subst.
omfamning, tangofattning, se även artikeln "omfamning"

lapiz subst. lapizen
penna, en ritande rörelse med tåspetsen i golvet som pennan i en passare

lunfardo subst.
argot (dvs. en uppsättning ord och uttryck som ursprungligen användes i kriminella krestar) som utvecklades i Buenos Aires kring sekelskiftet 1900 och som ibland förekommer i tangotexter

maraton subst.
tangodans under många timmar isht. under en hel helg
se även artikeln "dansa tango"

media luna el. medialuna subst. medialunan, pl. medialunor
halvmåne, en halv giro, en halv snurr

milonga subst. milongan, pl. milongor
1. slags dans och musikgenre, se även artikeln "tango, vals & milonga" 2. tangofest, danskväll med tangomusik el. plats där sådant brukar anordnas
se även artikeln "dansa tango"

milonguera subst. milongueran, pl. milongueras el. milongueror
kvinnlig tangoräv som ofta syns på milongor i Buenos Aires

milonguero subst. milongueron, pl. milongueros el. milongueror, best.pl. milongurerorna
manlig tangoräv som ofta syns på milongor i Buenos Aires

molinete subst. molineten, pl. molineter
stegsekvensen som utförs i en giro
se även artikeln "termer & begrepp"

mordida subst. mordidan, mordidor
bett, position där en fot är fastbiten mellan partnerns bägge fötter
se även "sandwich" i artikeln "termer & begrepp"

ocho subst. ochon, pl. ochor el. ochos
åtta, vanligt förekommande figur där fötternas rörelse över golvet beskriver en åtta
se även artikeln "termer & begrepp"

ochocortado el. ocho cortado subst. ochocortadon el. ocho cortadon, pl. ochocortador el. ochos cortados
avbruten åtta, avhuggen åtta med sidosteg mitt i pivån
se även artikeln "termer & begrepp"

orquesta tipica subst.
typisk orkester som spelar för dans, en tangoorkester under guldåldern med bandoneoner, violiner, piano och bas

parada subst. paradan, parador
stopp där ens fot har kontakt med partnerns fot
se även artikeln "termer & begrepp"

piernazo subst. piernazon, piernazor
hög benrörelse där baksidan av benet möter partnerns kropp

pista subst. pistan, pistor
dansgolv

pivot subst. pivoten, pivoter el. pivå pivån, pivåer
sväng runt den egna kroppens balansaxel

pivotera vb. pivoterade, pivoterat
vrida sin kropp runt dess egen balansaxel

pivotering subst.
pivå, sväng runt den egna kroppens balansaxel

planeo subst. planeon, planeor
glidflygning, pivotering av dansaren som utgör medelpunkten för en giro där det lösa benet är rakt och utsträckt med foten nära golvet

praktika subst. praktikan, praktikor
1. tangoträning, övningsdans lärarledd eller ej 2. plats där tillfällen för tangoträning anordnas
se även artikeln "dansa tango"

projicera vb. projicerade, projicerat
låta det lösa benet inleda ett steg utan att kroppens tyngdpunkt ännu förflyttas

projektion subst. projektioner
inledning av ett steg genom att det lösa benet sträcks ut utan att kroppens tyngdpunkt ännu förflyttas

projisering subst. projiseringar
projektion, inledning av ett steg genom att det lösa benet sträcks ut utan att kroppens tyngdpunkt ännu förflyttas

quebrada subst. quebradan, quebrador
position där endera partnern vanligen följaren är ur sin balans och lutar sig mot sin partner
se även artikeln "termer & begrepp"

ram subst.
stram tangofattning, se även artikeln "omfamning"

sacada el. sackada subst. sacadan, sacador
övertagande av platsen som partnern befann sig på vanligen så att ett ben får en skjuts upp i luften
se även artikeln "termer & begrepp"

salida subst. salidan, salidor
utgång, slags koreograferad stegsekvens vanligen om åtta steg
se även artikeln "termer & begrepp"

sandwich subst. sandwichen, sandwichar
dubbelmacka, position där en fot befinner sig mellan partnerns bägge fötter
se även artikeln "termer & begrepp"

sentada subst. sentadan, sentador
en sittande position vanligen följaren på förarens knä

snurr subst.
giro, rörelse runt partnern
se även "giro" i artikeln "termer & begrepp"

soltada subst. soltadan, soltador
allm. figur där omfamningen tillfälligt upplöses

svepning subst.
figur där ens fot i kontakt med partnerns fot sveper över golvet
se även "barrida" i artikeln "termer & begrepp"

tanda subst. tandan, tandor
set av tre eller fyra tangolåtar i samma stil

tango subst. tangon, tangor
låt av musikgenren tango
se även artikeln "tangomusik"

tango fantasia subst.oböjl.
uppvisningstango för scenshower
se även artikeln "tangostilar"

tango fusion subst.oböjl.
tangomusik mixad med musik från andra genrer såsom elektrotango

tango milonguero subst.oböjl.
tango i mycket nära omfamning och till synes en lutning mot partnern
se även artikeln "tangostilar"

tango nuevo el. tangonuevo subst. tangonuevon, tangonuevor
1. Genre inom tangomusiken som utvecklades av Piazzolla från och med 1960-talet 2. Pedagogisk approach av Naveira med flera där dansen analyseras och där beståndsdelarna sedan sätts ihop på ett systematiskt sätt 3. vard.allm. ny tango exempelvis elektrotango-musik

tango salon subst.oböjl.
salongstango, vanlig social dans med växlande omfamning och betoning på musikalitet snarare än spektakulära figurer
se även artikeln "tangostilar"

tomada subst. tomadan, tomador
infångande av partnerns fot med den egna foten

traspié subst. traspién, traspiéer
dubbelsteg, steg där ett dubbelt tempo utnyttjas isht. inom milonga

tyngdöverföring subst.
förflyttning av vikt från en fot till den andra
se även artikeln "termer & begrepp"

vals cruzado subst.oböjl.
tango till valsmusik
se även artikeln "tango, vals & milonga"

viktöverföring subst.
tyngdöverföring, förflyttning av vikt från en fot till den andra
se även "tyngdöverföring" i artikeln "termer & begrepp"

volcada subst. volcadan, volcadas el. volcador
position där dansarna lutar sig mot varandra med en del av sin kroppsvikt
se även artikeln "termer & begrepp"

åtta subst.
steg med pivot där foten beskriver en åtta längs golvet
se även "ocho" i artikeln "termer & begrepp"

öppet steg subst.
steg där ens ben ej är korsade sett ur partnerns synvinkel

Spanska räkneord

  1. Uno
  2. Dos
  3. Tres
  4. Cuatro
  5. Cinco
  6. Seis
  7. Siete
  8. Ocho

Alternativa former och felaktiga stavningar

abraso, abrason, alterationes, amage, amagen, amages, amager, amaguer, bandonéon, bandoneón, bandoneonet, bandonéonet, bandoneónet, bandonéons, bandoneons, bandoneóns, barida, baridas, barridor, boléo, boléon, boléos, boleor, calecita, calecitan, calesitas, caminada, candomber, candombes, canyenge, canyengen, canyenger, canyenges, canyengues, centrum, crusada, crusadan, crusadas, contra molinete, contra-molinete, contra rörelse, contra-rörelse, contramolinete, contramolinetes, contrarörelse, contrarörelsen, contrarörelser, cortinas, disociera, disociering, disociation, dissociasion, dissociassion, dissossiation, enrosqe, enrosqen, enrosqes, entradas, femte steget, kandombe, kontra molinete, kontra-molinete, kontra rörelse, kontra-rörelse, kontra-rörelsen, kontra-rörelser, korsade steg, korsat, kortina, kortinor, lapis, lápiz, marathon, media lunan, media lunas, medialunas, medias lunas, media lunor, milongas, milongera, milongeran, milongeras, milongero, milongeron, milongeros, milongerosar, milonguerosar, molinetes, moulinete, moulinetes, mordidas, nummer fem, ocho adelante, ocho para adelante, ocho atras, ocho atrás, ocho cortados, ocho cortador, ocho para atras, ocho para atrás, ochocortados, orquesta típica, paradas, piernazoer, piernazon, piernazos, piernazzo, piernazzoer, piernazzon, piernazzos, pivon, planéo, planeos, practica, práctica, practican, práctican, practicas, prácticas, practika, practikan, practikas, praktica, prakticas, praktikas, qebrada, qebradan, qebradas, qebrador, quebradas, sacadas, sackadan, sackadas, sackador, sakada, sakadan, sakadas, sakador, sandwiche, sandwitch, sentadas, soltadas, tandas, tango milongero, tango nuevon, tango nuevor, tango salón, tangos,tomadas, voleo, voléo, voleon, voléon, voleos, voléos, voleor, voléor
© 2008 tango conTacto :: per berséus
Kontakt: mejla tango@berseus.se eller ring +46 762 67 48 85
Postadress: Rossings väg 4, 226 51 Lund
Sidan uppdaterades den 28 december 2008 av webmaster@berseus.se